Visie Burennetwerk Zuilen

Burennetwerk Zuilen verbindt Zuilense bewoners, bewonersorganisaties en beroepskrachten die voor de wijk werken, tot een sterk netwerk. Een wijk is zo sterk als haar verbindingen zijn. Via het netwerk voorzien we elkaar van informatie, contact, steun bij initiatieven en burenhulp. Het netwerk zorgt voor de onzichtbare verbindingen. Zoals een wijk fysieke verbindingen heeft in de vorm van straten, riolering, elektriciteit en wifi, zo heeft een wijk ook een ‘sociale infrastructuur’ nodig. Het Burennetwerk wil die bieden. Het is van iedereen, en wil er zijn voor iedereen. Maar het eigenaarschap en de regie liggen altijd bij bewoners. Zo blijft het burennetwerk onafhankelijk en is het voortbestaan niet afhankelijk van vakmensen of gemeentelijk beleid.

Kwartier maker: Kracht van Zuilen

Het initiatief voor Burennetwerk Zuilen komt van de bewonersstichting Kracht van Zuilen en zij levert ook de ‘kwartiermaker’. Een kwartiermaker is een wegbereider, iemand die helpt bij de organisatie van iets geheel nieuws. De Kracht van Zuilen is een groep bewoners die zich wil inzetten voor een inclusieve wijk. Een wijk dus waarin iedereen zich thuisvoelt, mee kan doen en bij kan dragen vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden. Een wijk ‘waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt’. Dat doet de stichting door allerlei initiatieven te nemen, waaronder dus “het matchen en stretchen van burenhulp en sociaal contact”. Ook de sociale kaart Zuilen, de folders en het wijkblad Zo is Zuilen zijn initiatieven die bij het ‘project’ Burennetwerk horen. Dit ‘project’ is echter niet ván de stichting, maar van alle organisaties en actieve bewoners in de wijk.

Iedereen kan iets, iedereen doet er toe en ieders stem telt mee. Wat ook je leeftijd of achtergrond is en waar je wieg ook stond. Vanuit die visie zet bewonersstichting Kracht van Zuilen zich ook in voor wijkdemocratie, duurzaamheid en het steunen van oude en nieuwe wijkevenementen. Voor wijkontwikkeling, wijkeconomie, kansengelijkheid en sociale samenhang. Vanuit de kernwaarden inclusief, gul, verbindend, op de achtergrond.

Meer info op www.krachtvanzuilen.nl
Burennetwerk Zuilen is lid van HipHelpt Utrecht

Burennetwerk Zuilen

Burennetwerk Zuilen is een wijknetwerk voor informatie, burencontact en praktische hulp. Bewoners en wijkorganisaties versterken samen de sociale basis van Zuilen. Volg ons op facebook.
© 2024 Burennetwerk Zuilen  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep