Jouw invloed op je buurt

Heb je eenvoudige klachten die snel verholpen moeten worden (zwerfvuil, gevaarlijke boom, stoeptegel, kapotte lantarenpaal) dan kun je een melding maken bij het Online Loket van de gemeente Utrecht. Met je Digid kan je ook overlast van personen of bedrijven melden. De ervaring leert dat er dan snel gehandeld wordt. Bellen kan ook via het eenvoudige vijfcijferige nummer: 14 030.

Als je zelf iets vindt over je buurt of de wijk, waar kun je dan terecht? Je kunt je natuurlijk meteen tot de Gemeenteraad van Utrecht wenden. Maar voor de meeste zaken is de ingang van het Wijkbureau Noordwest een stuk sneller én effectiever. Loop gerust eens bij ze binnen of bel ze voor een afspraak met de wijkadviseur via 14 030. Ook hebben Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd samen een wijkplatform (in ontwikkeling in 2020, link website volgt). Informatie over deelname bij Erwijn Harsevoort: erwijn.harsevoort@utrecht.nl.

De voormalige wijkraad Noordwest heeft een stichting opgericht ter bevordering van de wijkdemocratie en als ‘luis in de pels’ voor de ontwikkeling van het wijkplatform. Kracht van Zuilen ondersteunt groepen die voor hun eigen subwijk een buurtoverleg willen starten onder het wijkplatform, om de eerste stappen te zetten. Informatie bij Eric Nijst, krachtvanzuilen@gmail.com.
Hip Utrecht
Burennetwerk Zuilen is lid van HipHelpt Utrecht

Burennetwerk Zuilen

Burennetwerk Zuilen is een wijknetwerk voor informatie, burencontact en praktische hulp.
© 2021 Burennetwerk Zuilen  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep