Jouw invloed op je buurt

Klachten en overlast
Heb je eenvoudige klachten die snel verholpen moeten worden (zwerfvuil, gevaarlijke boom, stoeptegel, kapotte lantarenpaal) dan kun je een melding maken bij het Online Loket van de gemeente Utrecht. Met je Digid kan je ook overlast van personen of bedrijven melden. De ervaring leert dat er dan snel gehandeld wordt. Bellen kan ook via het eenvoudige vijfcijferige nummer: 14 030.
Bij échte overlast, als praten niet helpt, bereik je via 0900-8844 de wijkagent.

Wijkbureau en wijkplatform
Als je zelf iets vindt over je buurt of de wijk, kun je terecht bij Wijkbureau Noordwest in De Speler op de Thorbeckelaan (eerste verdieping). Via 14030 kun je bellen en vragen naar één van de wijkadviseurs, Lotte Sterkens of Lemke Staring.  De gemeenteraad van Utrecht is te bereiken via raadsleden@utrecht.nl of via de wijkcontactraadsleden Stevie Nolte, Mahaar Fattal of Hester Assen.

Bewoners kunnen zich ook aansluiten bij het Wijkplatform Noordwest en op die manier invloed uitoefenen op de wijkagenda, thema's aanzwengelen, mensen bij elkaar brengen of advies geven aan het stadsbestuur. Informatie bij de secretaris van het wijkplatform, Zuilenaar Eric Nijst, eric.nijst@gmail.com.
Burennetwerk Zuilen is lid van HipHelpt Utrecht

Burennetwerk Zuilen

Burennetwerk Zuilen is een wijknetwerk voor informatie, burencontact en praktische hulp. Bewoners en wijkorganisaties versterken samen de sociale basis van Zuilen. Volg ons op facebook.
© 2024 Burennetwerk Zuilen  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep