Team/partners

Burennetwerk Zuilen is een initiatief van de bewonersstichting Kracht van Zuilen.
Als bewoners willen we met informatie, hulp en activiteiten bijdragen aan een verbonden wijkgemeenschap waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt. En ook heel veel wijkorganisaties versterken het Burennetwerk.  Zij helpen bijvoorbeeld bij het verbinden van burenhulp, vrijwilligerswerk, (dag)activiteiten en formele zorg. Kernpartners zijn:

De sociaal makelaars van DOCK Noordwest;
De medewerkers van Buurtteam Zuilen;
De zorgverleners in het eerstelijns gezondheidsnetwerk Zuilen Ondiep GEZond;
De vrijwilligers en sociaal raadslieden van U Centraal informatie en advies;
De vrijwilligersorganisaties van het Netwerk Informele Zorg Utrecht;
De wijkorganisaties uit de Gezonde Wijk Alliantie en de Coalitie tegen Eenzaamheid.
Zij staan op de pagina sociale kaart.
 
De gemeente Utrecht subsidieert het Burennetwerk voor 8 uur coördinatie, de vaste kosten en het verzorgen van wijkinformatie. Alle andere organisaties dragen bij door de inzet van hun personeel, activiteiten, vrijwilligers en materialen in het netwerk.
Burennetwerk Zuilen is lid van HipHelpt Utrecht

Burennetwerk Zuilen

Burennetwerk Zuilen is een wijknetwerk voor informatie, burencontact en praktische hulp.
© 2023 Burennetwerk Zuilen  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep