wijknetwerk; burenhulp; samenwerking; sociale basis

Team/partners

Burennetwerk Zuilen is een initiatief van de bewonersstichting Kracht van Zuilen.
Als bewoners willen we met informatie, hulp en activiteiten bijdragen aan een verbonden wijkgemeenschap waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt. En ook heel veel wijkorganisaties versterken het Burennetwerk.  Zij helpen bijvoorbeeld bij het verbinden van burenhulp, vrijwilligerswerk, (dag)activiteiten en formele zorg. Kernpartners zijn:

De sociaal makelaars van DOCK Noordwest;
De medewerkers van Stichting Utrecht op Orde, die Hiphelpt Utrecht als programma draait;
De helpdeskmedewerkers van Hip Helpt Nederland;
De medewerkers van Buurtteam Zuilen;
De zorgverleners in het eerstelijns gezondheidsnetwerk Zuilen Ondiep GEZond;
De vrijwilligers en sociaal raadslieden van U Centraal informatie en advies;
De vrijwilligersorganisaties van het Netwerk Informele Zorg Utrecht;
De wijkorganisaties uit de Gezonde Wijk Alliantie en de Coalitie tegen Eenzaamheid.
Zij staan op de pagina sociale kaart.
 
De gemeente Utrecht subsidieert Kracht van Zuilen voor 8 uur coördinatie Burennetwerk Zuilen, de vaste kosten van de stichting en het bieden van wijkinformatie ('Wijkinformatiepunt'). Alle andere organisaties dragen bij door de inzet van hun personeel, activiteiten, vrijwilligers en materialen in het netwerk.
Burennetwerk Zuilen is lid van HipHelpt Utrecht

Burennetwerk Zuilen

Burennetwerk Zuilen is een wijknetwerk voor informatie, burencontact en praktische hulp. Bewoners en wijkorganisaties versterken samen de sociale basis van Zuilen. Volg ons op facebook.
© 2024 Burennetwerk Zuilen  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep