Je kunt op diverse manieren actief worden in het Burennetwerk Zuilen.

 • Als buurtverbinder.
 • Als social media-helper.
 • Als burenhelper op een specifiek terrein.
 • Als lid van het promotieteam Burennetwerk.
 • En als mede-organisator binnen de ‘trekkende’ bewonersstichting Kracht van Zuilen.
 • Op een manier die je zelf bedenkt.

Op deze pagina vind je meer informatie. Denk je erover om actief je worden, vul dan het contactformulier in of bel met Ady op 06-55137717.

Gezocht: bestuursleden stichting Kracht van Zuilen

De Kracht van Zuilen wil de wijk Zuilen verbeteren op het gebied van welzijn, zorg, cultuur, ontwikkeling, diversiteit en wijkeconomie en heeft geen winstoogmerk. We doen dit door het delen van informatie en het ondersteunen van (nieuwe) bewonersinitiatieven in de wijk. Daarnaast zijn we actief in het beheer van buurtcentrum De Beatrix en aanjager van het Burennetwerk Zuilen. Daarvoor organiseren we activiteiten en werken samen met bewonersorganisaties en wijkpartners.  Zoals de gemeente, sociale en culturele organisaties, de wijkraad en ondernemers. Het bestuur werkt samen met een projectleider. We vergaderen eens in de drie a vier weken.

Het bestuur zoekt een nieuwe algemeen bestuurslid

Ben jij iemand die graag meedenkt over het opzetten van projecten? Die met zowel professionals als bewoners in gesprek wil? Dan zoeken we jou! De belangrijkste taken zijn:

 • Uitdragen van de visie van de Kracht van Zuilen;
 • Coördineren van projecten van de Kracht van Zuilen, zoals bijvoorbeeld het burennetwerk;
 • Mee-organiseren van het ZON-festival of de Zuilen Deelt-café’s;
 • Voeren van gesprekken met samenwerkingspartners, zoals de gemeente of zorgprofessionals uit de wijk;
 • Zoeken en begeleiden van vrijwilligers die werken aan de projecten van de Kracht van Zuilen;
 • Zich op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de wijk. 

Daarnaast verwachten we van ieder bestuurslid de volgende zaken:

 • Je woont in Zuilen, of in de directe omgeving hiervan;
 • Je kunt goed organiseren en hebt een dienstverlenende instelling;
 • Je hebt bestuurlijke ervaring of wilt deze bouwen;
 • Je bent een teamspeler en hebt goede contactuele vaardigheden;
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Meer informatie en achtergronden: Informatie: krachtvanzuilen@gmail.com. Voorzitter: Stephanie Bottse: 06-44373773. Secretaris: Esther Kersten: 06-30246536, aspirant-lid: Kristel Jeuring. www.krachtvanzuilen.nl.

https://www.facebook.com/groups/burennetwerkzuilen/