De facebookgroep Burennetwerk Zuilen is een succes. Sinds de start op 29 mei 2017 zijn er begin november al bijna 700 leden. We begroeten bijna elke dag nieuwe leden. De Facebookgroep is een belangrijk instrument voor verbinding binnen het Burennetwerk Zuilen.

Iedereen in de groep kan informatie delen over activiteiten in de wijk. De groep is bedoeld voor álle 26.000 bewoners van Zuilen. Je kunt ook oproepjes plaatsen voor burenhulp of vrijwilligerswerk (zowel vraag als aanbod!) Deel de kennis die je in de groep opdoet ook gerust in een praatje met je buren die misschien niet online zijn.
Fijn als je wilt helpen de groep uit te breiden. Dat kan door zelf ook Zuilenaren en Zuilenezen uit te nodigen voor wie deze groep interessant is.
Berichten die een ander kunnen beschadigen, worden verwijderd / niet goedgekeurd.

Naar de facebookgroep van Burennetwerk Zuilen

Nog twee tips:
Spullen delen kan heel goed via Gratis ophalen in Zuilen, Overvecht en Ondiep: https://www.facebook.com/groups/507145386047490/
Verhalen over Zuilen en een overzichtelijke wijkagenda vind je ook op de prachtige wijksite www.zoiszuilen.nl